Manager

Username:
Password:

HOME | CONTACT US | Today is Monday May 28, 2018


Choose the club name in order to access or view all the clocking data.

Skyline Products

Online Application · Screencast · Download Manual · Introduction

VetMate Farma Corporation
3rd Floor, JAFER Building
118 West Avenue, Quezon City
Tel. No. 927-3334, 448-7933
www.vetmatefarma.com


Ang mga produkto ng Vetmate-Linyang Skyline

Para sa mga Pangarerang Kalapati


Ang ating mga pangarerang kalapati ay may likas at natatanging pangangailangan upang maging handa sa bawat panahon. Ito ay magmula sa pagbuo ng itlog hanggang sa kanyang paglaki tungo sa pagpaparami. Sa bawat panahong ito ay may nakalaang sustansya na dapat maibigay upang higit na maging mahusay ang inyong mga kalapati sa mga nakatakdang pagsasanay at aktwal na karera. Aming ibibigay ang mga pangangailangang ito base sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko. Masusing pinag-aralan at tinuklas, sinubok at pinagtibay ng ating mga eksperto sa larangan ng Veterinary at Herbal Medicine ang mga panlabang sangkap sa mga sakit, pagpuksa dito, pagpapatibay sa resistensya at pagbibigay kasiguruhan sa mataas na kalidad ng kalusugan.


Ang lahat ng ito ay binigyang inspirasyon ng kalikasan. Ang mga local na sangkap ay angkop sa likas na kapaligiran ng mga pangarerang kalapati. Dito lamang sa tropical na kundisyon matatagpuan ang ganap na kasagutan sa anumang pangangailangang sustansya, bitamina at mineral na hindi lamang epektibo, kundi nakapapataas pa ng uri ng inyong kalapati sa kadahilanang isinasagad nito ang kakayahan ng mga pangarerang kalapati.


Skyline-METABOL


MGA SANGKAP

Sa bawat 150mg kapsula ito’y naglalaman ng mga sumusunod na sangkap, Vit. B1 (Thiamine)…375mcg, Vit B2 (Rivoflavin)…928mcg, Vit b3 (Niacin)…7.5mg, Vit B6 (Pyridoxine)…1.12mg, Vit B7 (Biotin)…250mcg, Vit. B9 (Folic Acid)…186mcg, Vit B12 (Cyanocobalamine)…250mcg, L-Carnitine…1.3mg, L-lysine...300mg, DI-Methionine..29mg, Choline Cl…37mg, Calcium D-Pantothenate…2.5mg, Creatine…1.3mg, Calcium Phosphate…20mg, Vit. C…20mg, Probiotics…1830mcg.


PINAGAGAMITAN

Ang METABOL ay pinagsama-samang mga Amino Acids, Vit. B Complex, Vit. C, Calcium at Phosphorous para sa pagpapatibay ng kalamnan tungo sa lakas at tatag, malulusog na mga buto, tibay ng resistensya at magagandang balahibo.


AKSYON

Higit pa sa pagpapatibay nito sa mga kalamnan, ang L-Carnitine na taglay nito ay sumusunog sa mga taba habang ang Creatine ay patuloy na nagbibigay ng lakas dito. Ang Probiotics ang nagpapalakas ng resistensya at tumutunaw ng ganap sa mga pagkain upang magamit ng maayos ang mga sustansya nito.


WASTONG PAGGAMIT

Pag naglilimlim ang inahing kalapati………….ika 15-17 araw…….1 kapsula/araw

Habang nagpapalaki ng inakay…………………ika 19-21 araw………1 kapsula/araw

Pagkawalay ng inakay……………………………..ika 1-3 araw …………..1 kapsula/araw

Para sa lumalaking inakay (31-90 araw)…..ika 38-44 araw ………1 kapsula kada linggo,

Ika 59-64 araw……1 kapsula kada lingo, ika 79-85 araw……………1 kapsula kada lingo

Bilang Katulong sa Panahon ng Pagsasanay sa loob ng isa (1) hanggang apat (4) na lingo……2 beses kada lingo

Aktwal na Karera……isang kapsula anin (6) na araw bago ang aktwal na karera.


Ibigay ang METABOL bago pakainin sa umaga.

MGA KATANGI-TANGING PAKINABANG

Ang Vitamin B-Complex na nasa METABOL ay praktikal na pangangailangan ng inyong pangarerang kalapati upang di mabalam ang kanilang paglaki. Ito ang nagtutulak sa mga selyula at himaymay ng kalamnan para tumubo at magparami. Pinalalaki nito ang matitibay na kalamnan sa paraang natural.

WA

Ang Amino Acids ang nagsisilbing gatong sa matabolismo ng protina upang ito’y magamit ng kalamnan katulong ang grupo ng Vitamin B-Complex. Maging mga buto ay di marupok at may angkop na proporsyon sa kanilang pangangatawan.


Nagpapatibay ng resistensya, lumalaban sa pagod at panghihina, nakapagpapaganda ng balahibo at pumipigil sa anemia ang mga kumbinasyon ng sangkap ng Metabol.


Skyline D-Tox


MGA SANGKAP

Sa bawat 250mg kapsula ito’y naglalaman ng mga sumusunod na sangkap. Pinulbo na Pandan…32mg, Pinulbos na Kangkong…91.1mg, Pinulbos na Malunggay…76mg, Halamang Dagat…32mg, Aktibong Uling…19.2mg


PINAGGAGAMITAN

Para sa pang kabuoang paglilinis ng dugo at mga lamang loob dala ng polusyon, maruming tubig, mga nakalalasong metal sa pagkain at maruming hangin nasasagap sa matagalang paglipad.


AKSYON

Ang halamang dagat ay may kakayahang maglinis ng dugo sa taglay nitong micro minerals at trace elements. Ang kumbinasyon ng mga micro-minerals na ito ay parang magnet na sumasama sa mga dumi at sabay itataboy palabas ng katawan. Pandan ang naglilinis sa mga lamang loob sa pamamagitan ng paghalo ng taglay nitong volatile oils sa dugo na umiikot naman sa kaliit-liitang ugat sa mga lamang loob. Hinuhuli ng Aktibong Uling ang mga bara at lason sa taglay nitong kumpartamento habang dumadaan sa bituka palabas ng katawan.


WASTONG PANGGAMIT

Habang pinagpapares/pinag aasawa…….isang kapsula sa unang araw

Pag naglilimlim ang inahing kalapati……..unang hanggan ikatlong araw…1 kaspula /araw

Habang nagpapalaki ng inakay……………..ika 8-10 araw……………..1 kapsula/araw

Pagkawalay ng inakay…………………………ika 29-30 araw………………1 kapsula/araw

Para sa lumalaking inakay…………………..(31-90 araw) ika 45-51 araw ……….isang kapsula kada lingo, ika 65-71 araw…..isang kapsula kada lingo, ika 86-90 araw…..isang kapsula kada lingo

Bilang Katulong sa Panahon ng Pagsasanay sa loob ng isa (1) hanggang apat (4) na lingo……1 beses kada lingo

Aktwal na Karera……….1 kapsula Pagkarating na pagkarating mula sa aktwal na karera.


Ibigay ang Dtox pagkatapos ng huling kain sa gabi, subalit sa kapanahunang may pagsasanay at aktwal na karera, ibigay ang D-tox mismo pagkarating ng inyong mga kalapati.


MGA KATANGI-TANGING PAKINABANG

Ang mga lason o toxins ay nakukuha ng mga pangarerang kalapati di lamang sa kapaligiran kundi pati na rin mismo sa kanilang inumin at pagkain. Anumang pagkaing di-sariwa at dumaan sa proseso ng pag iimbak ay naglalalaman ng mga toxins. Sa taglay ng D-tox na organikong sangkap, hinihila nito ang mga lason palabas ng katawan.

Sinangkapan ng malunggay upang mapanatili ang balanseng nutrisyon sa panahon ng pagdd-tox sa anyong halaman. Mataas ang enerhiya na kayang ibigay ng malunggay liban pa sa mineral, bitamina at protinang meron ito.

Skyline-FertilCap


MGA SANGKAP

Sa bawat 300mg kapsula ito’y naglalaman ng sumusunod na sangkap. Calcium Phospate-194mg.

Magnesium….34mg, Zinc….2.1mg, Choline….62.8mg, Copper…239mcg, Iron 4.8mg, Manganese…35.9mcg, Folic Acid….300mcg, Selenium….9mcg


PINAGGAGAMITAN

Ang FertilCap ay grupo ng mga mineral at trace elements na tumutugon sa pangangailangang pangkalusugan sa panahon ng pagpaparami. Inihahanda nito ang pangangatawan ng mga inahing kalapati sa pangingitlog at isinasalang-alang ang kakayanan nitong makapagpisa ng malulusog na mga itlog. Para sa mga tandang, malulusog na mga semilya ang idinudulot ng FertilCap.


AKSYON

Ang mga sangkap ng FertilCap ay nakatuon lahat sa pangangailangang nutrisyunal ng mga nagpaparaming kalapati. Ang mga sangkap na ito ang kailangang-kailangan upang maisa alang alang ang kanilang buhay, maging ang kalusugan ng mabubuong mga inakay sa pinakamaagang yugto ng kanilang paglaki.


WASTONG PAGGAMIT

Habang pinagpapares/ pinag aasawa…..ika 2-10 araw…..isang (1) kapsula kada araw.

Pagkaway ng inakay………..ika 4-7 araw………1 kapsula kada araw


MGA KATANGI-TANING PAKINABANG

Idinesenyo para sa pagpaparami ng mga pangarerang kaparaanang siyentipiko katulad ng pagbibigay ng detalyado at angkop na mga sangkap. Naiiwasan ang pagkasayang ng panahon, pera at trabaho sa inaasahang magandang resulta ng pagpaparami. Binibigyan ng sapat na tulong ang katawan galling sa mga kinakailangang mineral upang masigurado na ang mapipisa ng itlog ay nasa pinakamataas na kalidad. Naiiwasan ang pagkakaroon ng malalambot at maliliit na itlog ng mga inahin. A ng mga lalaking kalapati ay sapat ang pangangailangang pisikal upang magbigay ng tamang dami ng semilya at regular na lakas. Ang mga sisiw ay labis na malusog at mataas ang antas ng mga lumalaki at nabubuhay. Nababawasan ang stress ng mga inahin sa panahon ng pangingitlog at paglilimlim.


Skyline-VOLATEX


MGA SANGKAP

Sa bawat 150mg kapsula ito’y naglalaman ng sumusunod na sangkap. Pinulpos na niyog-niyogan …50mg, Pinulbos na Bunga…50mg, Pinulbos na Katas ng Bayabas…33mg, Pinulbos na dakta ng kaimito…10mg, Aktibong Uling…5mg.


PINAGGAGAMITAN

Ang VOLATEX ay grupo ng mga halaman na pumipigil at sumusugpo sa buhay at pagdami ng anumang bulate sa sistema ng kalapati. Ito ay mabisa laban sa roundworm, tapeworm, hairworm at gapeworms sa mga pangarerang kalapati.


AKSYON

Ang mga sangkap na halaman ng VOLATEX ay napag alamang sumisira sa normal na siklo ng buhay ng mga bulate sa kaparaanang binabago nito ang strukturang selyular. Pinalalakas nito ang pangloob na resistensya ng kalapati upang ang katawan na mismo nito ang maglabas sa mga bulate.


WASTONG PAGGAMIT

Bigyan ng isang (1) kapsula pitong (7) araw bago ang pagpapares ng kalapati. Bigyan muli ng isang (1) kapsula tuwing makikitaan ng simtomas na may bulate ang inyong kalapati sa limit na dalawang (2) beses kada buwan.


MGA KATANGI-TANGING PAKINABANG

Di nakaka-stress sa mga kalapati habang nagpupurga dahil sa sariling kusa ng sistema nitong pangloob mismo ang katulong lumalaban sa mga bulate at hindi dahil sa reaksyong kemikal.


Hindi nagtutulak sa mga intestinal parasites sa kalapati na magkaroon ng resistance sapagkat progresibo ang pagpuksa dio. Mahalagang malaman ng mga magkakalapati na ang sobrang pagpurga sa mga kalapati ay makapagdudulot lamang pagdating ng mas mabagsik na uri ng mga bulate sa hinaharap. Ang aktibong uling na laman ng VOLATEX naman ang nagsisilbing walis sa loob ng digestive tract ng kalapati upang matanggal di lamang mga parasite kundi iba pang mga duming naipon dito.


Skyline-STAMINEX


MGA SANGKAP

Sa bawat 300mg kapsula ito’y naglalaman ng sumusunod na sangkap. Vitamin A…2500IU, Vitamin D…500IU, Vitamin E…250IU, Vitamin K…250mcg, Magnesium…100mg, Iron…37.5mg, Copper…2.5mg, Zinc…20mg, Selenium…50mcg, Manganese…15mg, Red Ginseng…10mg, Snake Bile…5mg, Creatine…37.5mg, Vit. C….3.5, Taurin…25mg.


PINAGGAGAMITAN

Ito ay kumbinasyon ng fat soluble vitamins, trace elements at organic acids na kailangang kailangan habang nagsasanay at may aktwal na karera ang mga kalapati.


AKSYON

Binubuhay ang mga selyula upang ito’y mabilis na dumami, makapag pakawala ng nararapat na enerhiya habang ginagamit ng katawan. Ito’y tila kuryente na kumakarga sa isang baterya.


WASTONG PAGGAMIT

Magbigay ng isang kapsula kada lingo bago sa loob ng isa hanggang apat na linggong pagsasanay o mga malapitang paglipad. Bilang paghahanda sa aktwal na karera, magbigay muli sa ikaapat na araw bago magkarera.


MGA KATANGI-TANGING PAKINABANG

Inihahanda nito ang pangkalahatang kalusugan ng kalapati sa mabigatang pagsasanay at sa araw ng karera sa pamamagitan ng pagsuplay ng angkop na mg bitamina, mineral, trace elements at natural na sangkap sa kaliit-liitang bahagi ng mga selyula at kalamnan.

Pinatatatag ang resistensya ng mga kalapati at isinasarado ang mga lagusan ng pwedeng daan ng mga sakit, virus, bacteria, yaong mga tinatawag ng natural pathogens ng sa gayon ay masunod na maayos ang mga programa bago ang araw ng aktwal na karera.


Skyline-NEVRON


MGA SANGKAP

Sa bawat 350mg kapsula ito’y naglalaman ng sumusunod na sangkap, Pinulbos na Pukinggan…84.68mg, Pinulbos na Takip Kuhol…84.68mg, Vit. B1…706mcg, Vit. B2….1.40mg, Vit. B6….2.10mg, Vit. B7…150mcg, Vit. B9….300mcg, Vit. B12….100mcg, Creatine…175mg.

PINAGGAGAMITAN

Pinalulusog ng NEVRON ng mga selyula ng utak para lagi itong alerto at mabilis ang proseso. Binibigay nito ang kakayahan ang mga kalapati na palakasin ang kanilang mga pandama upang mabilis itong makauwi at tuluyang gumaling sa pagsasanay.


AKSYON

Ang mga sangkap ng halamang ginamit ang nagsisilbing pagkain ng mga selyula ng utak upang ito’y patuloy na mabuhay at maging mabilis sa pagpoproseso.


WASTONG PAGGAMIT

Para sa lumalaking inakay (31-90 araw) Ika 31-37 araw…..isang kapsula kada lingo, ika 52-58 araw….isang kapsula kada lingo, Ika 72-78 araw….isang kapsula kada lingo

Bilang Katulong sa Panahon ng Pagsasanay sa loob ng isa (1) hanggang apat (4) na lingo…1 beses kada lingo

Aktwal na Karera….isang kapsula apat (4) na araw bago ang aktwal na karera.

Ibigay ang NEVRON bago pakainin sa umaga.


MGA KATANGI-TANGING PAKINABANG sa mga HALAMANG SANGKAP

Pinalulusog ng NEVRON ang mga selyula ng utak para lagi itong alerto at mabilis ang proseso.

Naglalaman ng mga halaman na nagbibigay sigla at konsentrasyon sa panahon ng pagkundisyon.

Mabilis na naipaparating ng utak sa mga kalamnan ang mga electrical signals na nagbubunsod para maging matalino at matandain ang iyong mga kalapati.


DAGDAG KAALAMAN

Sa lahat ng bagay na may buhay, ang nervous system ang daluyan ng reflexes upang maipagtanggol ang sarili at makapagpatuloy ang pagdami ng kanyang uri. Kapag mabagal ang reflexes ng isang may buhay ito ay patunay na di sya angkop sa kanyang kapaligiran at antimano’y mapapalitan ng uri na mas matalino at matibay.

Ang utak kung saan naroroon ang CNS (Central Nervous System) ang naguutos sa mga muscle kung ano ang nararapat na gawing aksyon sa bawat pagkakataon. Ito ay sa pamamagitan ng electrical signals na pakakawalan ng utak. Ito ay dadaan sa mga nerves na nagsisilbing transmitters para pagalawin ang mga kalamnan.


Skyline-ALERT/FA


MGA SANGKAP

Sa bawat 300mg kapsula ito’y naglalaman ng sumusunod na sangkap. Sodium Chloride…30mg, Vitamin C…37.5mg, Magnesium…50mg, Dextrose Monohydrate…62.5mg, Wild Forest Honey….50mg, Phosporous….25mg, Potassium…25mg, Taurin…20mg.


PINAGGAGAMITAN

Ang ALERT/FA ay idinesenyo para bawasan ang epekto ng pagod at panghihina bago at pagkatapos ng aktwal na karera o mga pagsasanay man. Kasama na ditto ang pagkakataong ibinabyahe ang mga kalapati, o kapag binabakunahan at iba pang mahihirap na sitwasyon mental at pisikal. Habang may sapat na kasamang inuming tubig, pupunan nito ang pangangailangang likido ng mga selyula upang makabawi sa naranasang matinding pagod at maibalik ang enerhiyang nawala.


AKSYON

Ang mga sangkap nito ay mabilis na nasasagap ng katawan ng ibon upang magamit na pangpuno sa tubig na nawawala dahilan sa mga pagod at hirap.

WASTONG PAGGAMIT

Magbigay ng isang (1) kapsula sa ikalawang (2nd) araw ng paghahanda sa aktwal na karera.


MGA KATANGI-TANGING PAKINABANG

Mabilis ang reaksyon sa pagbibigay ng sapat na enerhiya sa mga selyula ng kalamnan.

Lumalaban sa pagod at panghihina dala ng pagkundisyon at laban.

Katanggap tanggap at medaling umepekto sa katawan.

Hindi medaling mapagod at laging alerto ang galaw at isipan.

Bukod sa enerhiyang binibigay, ito rin ay naglalaman ng mga sangkap nutrisyunal.

Laging handing may mapagkukunan ng lakas, tibay at resistensya sa panahong kailangan.

Walang side effect.


DAGDAG KAALAMAN

Ang ligaw na pulot na nasa ALERT/FA ay young matatagpuan sa mga gubat at bundok. Hindi ito komersyal na pulot na makikita sa mga pamilihan. Mataas ang uri at dina kailangan dagdagan pa ng kung anong sangkap lalo na ng asukal. 17% nito ay tubig, 82.4% nito ay gatong pang-enerhiya at .5% nito ay protina. Pinalalakas din nito ang resistensya na tuwirang lumalaban sa mga sakit.


Skyline-SHOCK ABSORBER


MGA SANGKAP

Sa bawat 150mg kapsula ito’y naglalaman ng sumusunod na sangkap. Cholic Acid (mula sa apdo ng ahas) 20mg, Chenodeoxycholic Acid….20mg, Iron….30mg, Taurin….10mg, Creatine….25mg, Magnesium….45mg.


PINAGGAGAMITAN

Ang kumbinasyon ng mga sangkap ay nakapagpapasigla ng kakayahan ng kalapati upang mawala ang takot nito bagkus ay maging matalas at matatag ang isipan.


AKSYON

Ito ay nagsisilbing pamalit sa mga insektong regular na nakakain ng mga kalapati kapag sila ay malaya at nasa gubat. Dito nila nakukuha ang espesyal na kumbinasyon ng mga naturang sangkap na nagbibigay sigla upang sila’y maging mapanuklas at matapang.


WASTONG PAGGAMIT

Ibigay anim (6) na araw bago magsimula ang aktwal na karera.


MGA KATANGI-TANGING PAKINABANG sa mga SANGKAP

Ang mga ginawang pag-aaral ay nagsasabi na ang paggamit ng apdo ng ahas, kasama ang iba pang natural na sangkap ay nakapagdudulot ng phenomenal na katangian sa isang ibon. Higit rito ang kanyang mapanuklas at mapanuring ugali na nagdudulot ng kakaibang uri ng katapangan, yaong may kahalong talino at pagkamatiisin sa panahon ng kagipitan. Sa linya ng pangangarera ng kalapati, ito ay magbibigay ng kakaibang sigla sa mga ibon sa panahong sila ay nasa himpapawid. Malaki ang posibilidad na hindi nila indahin ang sakit at ang hirap na kanilang pinagdadaanan hanggang sa sila’y makarating sa paroroonan.


Skyline-BronCure


MGA SANGKAP

Sa bawat 250mg kapsula ito’y naglalaman ng sumusunod na sangkap. Pulbos ng binurong Bawang at Sili…75mg (bacteria ang gamit sa pagburo), Langis ng Luya..20mg, Pinulbos na Lagundi….100mg, Pinulbos na Oregano…55mg.

PINAGGAGAMITAN

Mga halamang lumalaban, pumipigil at pumupuksa sa lahat ng uri ng bacteria. Mabisa ring pampatigil ng aktibidad ng mga protozoan, kung saan sensitibo sila sa mga ganitong uri ng sangkap.


AKSYON

Ang sistemang pangkatawan ng kalapati ay mabilis na nagpapakawala ng mga antigen o yaong sariling panglaban nito sa mga mikrobyo. Dahilan sa ang mga sangkap ay halaman, sumasama ito sa mga himaymay ng mikrobyo at binabago ang istruktura kaya di sila makapagparami. Epektibo laban sa One Eye Colds, Paratyphoid, E. Coli Infections, Coccidiosis, at Pigeon Canker.


WASTONG PAGGAMIT

Kapag nagpakita ng simtomas ng nabanggit ng karamdaman ang inyong mga kalapati, bigyan agad ng isang kapsula kada araw sa loob ng lima (5) hanggang pitong (7) araw. Para naman mapigilan ang paglaganap ng sakit, bigyan ng isang kapsula ang mga kalapating wala pang sakit sa dalas ng dalawang (2) beses isang lingo sa loob ng 2-4 na linggo pagitan.


Skyline-VENOMA


MGA SANGKAP

Madre de Cacao- May mga pamuksa sa insekto na kemikal na nasa katas nito. Ito rin ay may taglay na natural na asupre na nagtataboy sa mga insekto.

Mayana – Mabisang pangpagaling ng mga impeksyon sa balat sa kadahilanang “porous” ang langis na galing sa katas nito. Kayang pasukin ang mayana ang mga maliliit na butas sa balat ng ibon at tuwirang linisin ito. Pabibilisin ang paggaling ng mga sugat na likha ng mga insekto at impeksyon.

Eucalyptus – Pinapalayo ang mga insekto upang hindi na ito makapaminsala sa balat. Pumapatay din sa mga insekto kapag nalapatan nito.

Langis ng Bunga – Ginagawang waterproof ang balahibo kapag masama ang panahon. Iniiwasan ang pagmamasa ng balahibo para hind maging mabigat ang paglipad. Kapag mainit naman ang panahon, ang langis nito ay kumakalat at sumasama sa natural na langis ng balahibo kaya magiging mas makinis pa ito at nakakatulong sa gaan ng paglipad.


PINAGGAGAMITAN

Pamuksa ng mga parasite, pantaboy ng mga insekto, at pampagaan ng paglipad sa himpapawid.


WASTONG PAGGAMIT

Alisin ang lock ng spray, I-spray sa baba ng ulo sa direksyon pababa. Pagkatapos, i-spray sa puno ng magkabilang pakpak. Himasin ang balahibo ng naayon sa direksyon nito. Ang tatlo hanggang limang spray ay sapat na para sa isang gamitan.

DALAS NG PAGGAMIT

Gamitin sa unang araw ng pagpapares ng kalapati pagtakapos nilang paliguan. Gamitin din bago isakay sa kargahan ng kalapati. Maari itong gamitin kung kelan gusto sa mungkahing isang gamit kada araw lang.


MGA KATANGI-TANGING PAKINABANG

Ang maayos na balahibo ay madulas, makintab, matibay at waterproof. Kailangan ang mga katangiang ito para makalipad ng maganda ang ibon. Ang maayos na proporsyon ng langis sa balahibo ng kalapati ang nagpapakintab dito, at ito rin ang nagiging dahilan kung bakit gumagaan ang kanilang paglipad. Nakaayon ng maayos ang balahibo ng ibon, madali niyang makokontrol ang paglipad at mababawasan ang kanyang pagod dito.


Skyline-CankCure


MGA SANGKAP

Sa bawat 120ml na botelya ito’y naglalaman ng mga sumusunod. Binurong katas ng Oregano (45%), Luya (20%), at Kadyos (10%)-ito ay halamang mataas ang bahagdan ng tanso (copper)


PINAGGAGAMITAN

Mga halamang lumalaban, pumipigil at pumupuksa sa tricomoniasis, ang protozoan species na nagdudulot ng pigeon canker. Pinipigil din nito ang impeksyon na maaring manggaling sa mga ganitong uri ng organism.


AKSYON

Ang sistemang pangkatawan ng kalapati ay mabilis na nagpapakawala ng mga antigen o yaong sariling panglaban nito sa mga mikrobyo. Dahilan sa ang mga sangkap ay halaman, sumasama ito sa mga himaymay ng mikrobyo at binabago ang istruktura kaya di sila makapagparami. Nakatuon ang formula nito particular sa paglaban sa Canker.


WASTONG PAGGAMIT

Bago ipagpares-mula ika-5 hanggang ika-7 araw.

Habang pinapalaki ng ina ang inakay – ika-11 araw

Mula ika-5 hanggang ika-7 araw isang lingo bago magsimula ang pagsasanay.


IWAS-CANKER

Ihalo sa inuming tubig ng mga kalapati. Maghalo ng isang ml (1ml) sa isang tasang (200ml) tubig.


KAPAG MAY CANKER NA ANG KALAPATI

Diretsong ipainom sa kalapati gamit ang dropper o hiringgilya. Sumukat ng isang ml (1ml) sa bawat pagbibigay. Ibigay ito isang (1) oras bago ang unang kain sa umaga.


Skyline-SquabGro


MGA SANGKAP

Sa bawat isang (1)kilo ito ay naglalaman ng mga sumusunod. Vit. …8million units, Vit D3….1.5million units. Vit. E….1.35million units, Vit. K….2,500mg, Vit. B1…125mg, Vit. B2….2,250mg, Vit. B3….11,250mg, Vit. B5….5,180mg, Vit. B6…1,320mg, Vit. B7….230mg, Vit. B9…195mg, Vit. B12….35mg, Red Ginseng….5,150mg, Vit. C…8,500mg, Choline…12,500mg, Lysine….12,000mg, DI Methionine…15,000mg, Calcium….15,000mg, Phosphorous….9,750mg, Potassium….6,000mg, Sodium CI….7,800mg, Magnesium…11,500mg, Manganese…1,500mg, Zinc…1,035mg, Iron….6,000mg, Snake Bile…1,200mg, Selenium….15mg, Copper….130mg, Taurin….150mg, L-Carnitine…1,050mg, Wild Honey….1,500mg, Creatine…600mg, Lactobacillus Casei, Plantarum and Acidophilus, Dextrose as Carrier.


PINAGGAGAMITAN

Kumpletong multi-bitamina, mineral, amino acids, probiotics at trace elements na kailangan ng mga pangarerang kalapati sa kanilang paglaki.


AKSYON

Ang lactobacillus (mabubuting mikrobyo) ang tumutunaw ng ganap sa lahat ng mga sangkap kaya ito magagamit ng katawan, walang masasayang at lahat ay gagamitin sa metabolism ng katawan kaya ang inyong mga inakay ay nakakasigurong lalaki ng malusog at malaya sa sakit. Walang halaga ang anumang ipapasok sa katawan ng kalapati kapag wala ang mabubuting bacteria dahil hindi ito matutunaw ng maayos at idudumi lamang.


WASTONG PAGGAMIT

Gamitin pagtungtong ng isang (1) buwan ng inyong kalapati hanggang sa ikatlong buwan ng kanilang paglaki. Maghalo ng tatlong (3) kutsarang SquabGro sa isa’t kalahating (1.5) litrong tubig. Ilagay sa painuman sa dalas na tatlong (3) beses isang lingo.


MGA KATANGI-TANGIING PAKINABANG

Mga bitamina, mineral, trace elements, at natural na sangkap na tumutugon sa pang araw araw na pangangailangan ng inyong mga squabs sa ganitong kapanahunan ng paglaki. May mga probiotics (good bacteria) na nagpapanatili ng balanseng kundisyon sa sistema ng pangarerang kalapati para maiwasan at malabanan ang mga sakit at magpatibay pa ng resistensya nito.

Ang lahat ng mga mahahalagang sangkap na ito ay nakakarga sa dextrose upang malabanan ang mga stress na dala ng sobrang mainit o malamig na panahon, pagbabyahe, gamutan, pagpupurga at iba pang mahihirap na kundisyon. Mabilis itong nasasagap ng katawan dahil nakakarga sa inuming tubig.


Skyline-ULTRALITE


MGA SANGKAP

Sa bawat isang (1) kilo ito ay naglalaman ng mga sumusunod. Vit. A….9million units, Vit. D3….2.0million units, Vit. E…3,800mg, Vit. K….3,500mg, Vit. B1…1,500mg, Vit. B2….3,000mg, Vit. B3….22,000mg, Vit. B5…500mg, Vit. B6….1,500mg, Vit. B7….10,000mg, Vit. B9….500mg, Vit. B12…15mg, Vit. C…22,000mg, Choline….6,000mg, Lysine…700mg, DI-Methionine…1,000mg, Calcium…7,500mg, Phosphorous….120mg, Potassium…23,000mg, Sodium CI…55,000mg, Magnesium….250mg, Manganese…1,500mg, Zinc…115mg, Iron…7,500mg, Selenium….200mcg, Copper…120mg


PINAGGAGAMITAN

Pinakamabisang formula na lumalaban sa pagod at panghihina ng mga pangarerang kalapati sa panahon ng pagpaparami at pagsasanay. Ito ay inihahalo sa inuming tubig.


WASTONG PAGGAMIT

Gamitin sa ikalawa (2nd) hanggang ikaapat (4th) na araw bago ipagpares ang mag-asawang kalapati. Habang naglilimlim, bigyan muli ng ULTRALITE mula sa ika-4 hanggang ika-14 na araw. Maghalo ng tatlong (3) kutsarang ULTRALITE sa isa’t kalahating (1.5ml) litrong tubig. Bigyan ang mga pangarerang kalapati mula ika-2 hanggang ika-4 na araw isang lingo bago magsanay. Ihanda ang ULTRALITE solution sa umaga bago pakainin. Siguruhing malinis ang mga painuman.